Aktiv Basic

Diode Germaniumdiode AA118

Diode Kapazitätsdiode BB131 1pF 14x

Diode Photo BPW34

Diode Siliziumdiode 1N4004

Diode Siliziumdiode 1N4148

Diode Zenerdiode Z 3.9V 1W

Transistor BC807 pnp

Transistor n JFET J310

Transistor n MOS 2N7002

Transistor n-MOS IPD079N06L3

Transistor npn BC817

Transistor npn BC817 mit Basis auf beiden Seiten

Transistor p-MOS IFR4905

Transistor p-MOS SPD18P06P

Transistor Phototransistor npn BPX3

Transistor PUT 2N6027